Finančne izjave

Povezani izrazi: letno poročilo; Revizije, zunanje; Bilance stanja; Izkazi denarnega toka; Izkaz poslovnega izida ...

Diskontirani denarni tok

Analiza diskontiranega denarnega toka (DCF) je tehnika za določanje, koliko je podjetje danes vredno glede na njegov donos v prihodnosti. Rutinsko ga uporabljajo ljudje, ki kupujejo podjetje. Temelji na denarnem toku, ker se bodo seštevali prihodnji denarni tokovi iz poslovanja. Se imenuje...

Cikel pretvorbe gotovine

Cikel pretvorbe gotovine (CCC) je ključno merilo likvidnosti malih podjetij. Cikel pretvorbe gotovine je število dni med plačilom za preprodajo surovin ali blaga in prejemom denarja od prodaje blaga, izdelanega iz te surovine ali kupljenega za nadaljnjo prodajo. ...

Stopnja dobička

Sorodni izrazi: finančna razmerja ...

Proračun za oglaševanje

Nasveti za pripravo proračuna in pogajanja ter promocijska orodja za oglaševanje.