Sledite programu Leader: Management by Walking Around

Pogosto se organizacije znajdejo v naslednji stiski: Poslanstvo je vzpostavljeno in želeno vedenje je bilo določeno in dogovorjeno, kljub temu pa med vodstvom in osebjem še vedno obstaja povezava.