Kako napisati finančni del poslovnega načrta

Osnutek strategije rasti vašega podjetja je ključnega pomena za poslovni načrt, vendar brez številk, ki bi ga podpirale, preprosto ni popoln. Tu je nekaj nasvetov, kako vključiti stvari, kot so napoved prodaje, proračun stroškov in izkaz denarnega toka.

Finančna razmerja

Povezani izrazi: Bilanca stanja; Izkazi denarnega toka; Izkazi poslovnega izida; Donosnost sredstev...