Zeleno trženje

Okoljsko odgovorno ali zeleno trženje je poslovna praksa, ki upošteva skrb potrošnikov glede spodbujanja ohranjanja in ohranjanja naravnega okolja. Zelene marketinške kampanje poudarjajo vrhunske značilnosti varstva okolja podjetja ...

Iskanje trajnosti: 9 heretičnih vprašanj, ki bi jih morali podjetniki začeti zastavljati zdaj

Moteče razmišljanje in inovacije so bistvenega pomena za trajnostno prihodnost.

Podjetnik, za katerim je korenje

Ido Leffler, soustanovitelj podjetja Yes to Carrots, odgovarja na vprašanja bralcev.